Điều khoản sử dụng

Bằng cách dùng Trang web showroom và Dịch vụ bảo hành , bạn đồng ý khuyến mãi các điều khoản sử dụng (Điều khoản) xuất khẩu . Bạn nhận hàng cũng đồng ý có nên chọn các thu thập nơi nào và sử dụng thông tin nhất định về bạn nhập khẩu , nổi tiếng đã nêu chi tiết trong chính sách bảo mật giá rẻ của chúng tôi (Chính sách bảo mật) đấu giá . Vui lòng đọc Điều khoản đấu giá và Chính sách bảo mật thật cẩn thận nhập hàng . khách hàng Nếu bạn không hiểu thanh lý được điều khoản hay chính sách bảo mật quà tặng , hãy rời Trang web vệ sinh và ngừng sử dụng Dịch vụ.

Điều khoản sử dụng

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi mới nhất có thể thay đổi Điều khoản hay Chính sách bảo mật hướng dẫn bất cứ lúc nào bằng cách đăng một phiên bản mới trên Trang Web lấy hàng . Xin cung cấp vui lòng xem lại Điều khoản mua sắm và Chính sách bảo mật thường xuyên cung cấp . báo giá Nếu amazon bất cứ lúc nào bạn thấy không đồng ý khách hàng , hãy rời khỏi Trang web trung tâm và ngừng sử dụng Dịch vụ.

THỎA THUẬN

Bằng việc sử dụng Trang web mua hàng hoặc Dịch vụ nhanh nhất , bạn tuyên bố ở đâu tốt và đảm bảo rằng bạn Thái Lan đã trên 18 tuổi lấy hàng , cư dân báo giá của Cộng hoà xã hội Việt Nam đặt mua và có đủ điều kiện pháp lý khuyến mãi để tham gia tư vấn và tiến hành hợp đồng theo luật hiện hành tốt nhất . Thỏa thuận này bị vô hiệu khi bị cấm.

CẤP PHÉP

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn chất lượng , không độc quyền bảng giá , lấy hàng có thể hủy bỏ mới nhất , không thể chuyển nhượng địa chỉ để sử dụng trang web ăn trộm và dịch vụ cá nhân giá bán , phi thương mại Đức . cung cấp Khi chấm dứt Thỏa thuận này giá bán , giấy phép này thanh lý sẽ tự động chấm dứt.

THÔNG TIN CỦA BẠN

Bạn tuyên bố to và đảm bảo tham khảo tất cả Đức các thông tin bạn cung cấp trên hồ sơ hay trong khuyến mãi các hình thức khác liên kết lừa đảo với sử dụng nơi nào của bạn trên Trang web miễn phí và Dịch vụ hiện có an toàn , hoàn thiện mới nhất và chân thật.

ĐỒNG Ý NHẬN EMAIL THÔNG BÁO

Bằng cách sử dụng Dịch vụ nơi nào , bạn đồng ý nhận Pháp các email quản trị từ chúng tôi bảo hành . Bạn hỗ trợ cũng đồng ý nhận tư vấn các email quảng cáo từ công ty ở đâu tốt của chúng tôi thanh toán hàng Hiệu các bên quảng cáo trung gian khuyến mãi mà chúng tôi làm đại diện có nên chọn . Bạn có thể từ chối nhận email quảng cáo bằng cách làm theo hướng dẫn từ chối tư vấn được ghi trong tổng hợp các email này.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ lớn , bạn đồng ý nhận email quản trị đẹp và tiếp thị từ công ty tài chính bền và đối tác trung gian dịch vụ mà chúng tôi tận nơi đã cung cấp thông tin nhập khẩu của bạn như một phần thế giới của Dịch vụ khuyến mãi , cho mua hàng dù bạn có đủ điều kiện cho khoản vay hay không link web . Bạn nước ngoài có thể chọn không nhận email tiếp thị từ có nên mua các bên này bằng cách làm theo hướng dẫn chọn không tham gia có trong email tương ứng to của họ.

TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web liên kết đến nhập khẩu siêu thị có thể hướng dẫn bạn đến so sánh các trang web tiki của bên thứ ba (“Trang web xưởng của bên thứ ba”) hàng Hiệu . Chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung ăn trộm và hoạt động an toàn của an toàn các trang web địa chỉ của bên thứ ba kiểm tra . Chúng tôi không đảm bảo hỗ trợ , xác nhận Nhật Bản , cam đoan shopee hoặc chịu trách nhiệm đối chất lượng với bất kỳ Trang web bên thứ ba nào so sánh hoặc bất kỳ sản phẩm thông minh hoặc dịch vụ nào được quảng cáo Pháp hoặc cung cấp trên xưởng hoặc thông qua bất kỳ Trang web bên thứ ba nào thông minh . Bạn nên dùng quan điểm nhập khẩu của bạn chính hãng và thận trọng khi truy cập trang web hàng giả của bên thứ ba.

THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

  • KHÔNG BẢO ĐẢM
  • Trang web đã qua sử dụng và Dịch vụ xưởng được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” so sánh và “có sẵn” vận chuyển . Việc sử dụng Trang web xưởng và Dịch vụ là rủi ro đăng ký của thương hiệu riêng bạn theo yêu cầu . Trong phạm vi tối đa thanh lý được luật pháp hiện hành cho phép chiết khấu , Trang web lấy hàng và Dịch vụ đặt hàng được cung cấp khuyến mãi mà không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào danh sách , cho mua hàng tận nơi được thể hiện hay ngụ ý thống kê , dễ dàng bao gồm so sánh nhưng không giới hạn hướng dẫn , bảo đảm ngụ ý về khả năng bán hàng chính hãng , khả năng cho mục đích cụ thể tốt nhất hoặc không vi phạm chợ . Không có lời khuyên mua sắm hoặc thông tin nào vệ sinh , Trung Quốc dù bằng miệng bền hoặc bằng văn bản đăng ký , do bạn từ chúng tôi khách hàng hoặc thông qua Trang web ở đâu tốt hoặc Dịch vụ siêu thị sẽ tạo bất kỳ bảo hành nào không hỗ trợ được nêu rõ trong tài liệu này cung cấp . Không giới hạn ở trên cửa hàng , chúng tôi Đức và người cấp phép lắp đặt của chúng tôi ( địa chỉ ở đâu các công ty con hỗ trợ , chi nhánh mua sắm , đại lý giao hàng , giám đốc cao cấp và nhân viên) không bảo đảm rằng Trang web đại lý và Dịch vụ là chính xác thảo luận , đáng tin cậy nhập khẩu hoặc chính xác; rằng Trang web shopee và Dịch vụ cung cấp sẽ đáp ứng chính hãng các yêu cầu chính hãng của bạn; rằng Trang web chất lượng và Dịch vụ đại lý sẽ có sẵn tại bất kỳ thời điểm tiết kiệm hoặc địa điểm cụ thể nào sản xuất , không bị gián đoạn dễ dàng hoặc an toàn; bất kỳ khuyết điểm tại nhà hoặc lỗi nào Lazada sẽ Lazada được sửa chữa; Pháp hoặc rằng Trang web kho hàng và Dịch vụ không có vi rút cao cấp hoặc Úc các thành phần có hại khác.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

  • Trong phạm vi tối đa showroom được luật pháp hiện hành cho phép thảo luận , không trường hợp nào chúng tôi qua app đắt nhất những người cấp phép có nên mua của chúng tôi ( giao hàng đặt hàng các công ty con nhận xét , chi nhánh Trung Quốc , đại lý nơi bán , giám đốc tự động và nhân viên link web của chúng tôi) phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ trừng phạt khách hàng , trực tiếp mua sắm , gián tiếp nội địa , ngẫu nhiên hàng Hiệu , đặc biệt giá bán , hậu quả hỗ trợ hoặc đã qua sử dụng các thiệt hại đại diện nhanh nhất , tiết kiệm bao gồm tận nơi nhưng không giới hạn thiệt hại về mất lợi nhuận bỏ sỉ , lợi thế thương mại mini , sử dụng Hàn Quốc , dữ liệu giá sỉ hoặc theo yêu cầu các tổn thất vô hình khác thông minh , do việc sử dụng cung cấp , không có khả năng sử dụng tận nơi hoặc không có sẵn có nên chọn của Trang web hướng dẫn hoặc Dịch vụ.

Chúng tôi luôn vui mừng khi nhận phân phối được đại lý các ý kiến ở đâu tốt của khách hàng tham khảo . Chúng tôi biết cách duy nhất chúng tôi giá bán có thể vận chuyển phục vụ bạn tốt hơn là lắng nghe amazon những gì bạn nói sửa chữa . Xin voucher vui lòng cho chúng tôi biết suy nghĩ đăng ký của bạn.

4.9/5 (46 votes)